FIRST HOUSE og Rådgivningsselskapet MonsenHejna

Oslo, 31. oktober 2009 - FIRST HOUSE, et nytt norskeid og kompetansetungt rådgivningsselskap innen finansiell og politisk kommunikasjon, styrker laget med ytterligere ressurser og seniorkompetanse. Fra årsskiftet blir kommunikasjonsfirmaet MonsenHejna, som har spisskompetanse på finansiell og corporate kommunikasjon, en viktig del av FIRST HOUSE. Etter MonsenHejnas inntreden, vil FIRST HOUSE ... Read More...

First House: New senior advisory firm focusing on financial communication and governmental affairs in Oslo, Norway

Oslo, Norway, 24th October 2009 – FIRST HOUSE is a focused strategic advisory firm with Norway and the Nordic countries as its home markets. The firm is founded on the belief that the strategic importance of excellent, insightful and honest advisory within financial communication and public and governmental affairs is ... Read More...