Antikauktion på nätet som erbjuder ett unikt utbud av Colt vapen och Coltrevolvrar är öppen för skandinaviska samlare

Rock Island Auction CompanyAuktionsfirman RIA, som specialiserar sig på antika skjutvapen och militär memorabilia har nyligen utlyst sin nästa Premiere Firearms auktion av antika skjutvapen. Auktionen kommer att äga rum mellan den 4:e och 6:e december.

Firman Rock Island Auction Company auktionerar ut över 2.800 olika amerikanska vapen från inbördeskriget, klassiska Coltrevolvrar och andra skjutvapen. Vapnen är möjliga att ropa in den 4:e, 5:e och 6:december i en utställningslokal med en yta på 7084 kvadratmeter i Moline i staten Illinois, USA.

Denna unika auktion är öppen för samlare av skjutvapen och föremål med militär hitoria, från hela Skandinavien och resten av världen. Grundaren av firman Rock Island Auction Company, Patrick F. Hogan, känner av den europeiska efterfrågan på dessa föremål och har därför öppnat auktionen för Skandinaviska deltagare på Internet och för att skandinaviska intressenter som inte kan delta personligen på auktionen skall kunna bjuda.

Auktionen Premiere Firearms Auction uppvisar den största samlingen av Colts svartkrutrevolvrar, långpipiga gevär och repetergevär; inklusive väldigt sällsynta tidiga modeller i hölster av repetergevären Colt 1855 och den väldigt sällsynta karbinen Colt 1839 Paterson med dubbelsiffrigt serienummer.

Auktionens höjdpunkter är två enastående föremål från det amerikanska inbördeskriget: under auktionen kommer man auktionera ut en av de endast trehundra revolvrarna Replacement Dragoon Revolvers tillverkade år 1848; denna sällsynta och kanske mest ryktbara amerikanska revolvern med utbytbart magasin tillverkades endast vid ett tillfälle av märket Colt för Rustningsdepartement (Ordnance Department). Den ersatte revolvern av modellen Walker.

Ytterligare ett enastående historiskt föremål är Black Powder Colt, en single-action revolver “Frontier Six Shooter” med hölster från tillverkaren. Revolvern ägdes en gång i tiden gång av den amerikanske soldaten William “Buffalo Bill” Cody. Det rör sig inte endast om en vacker antikvitet, utan med revolvern tillkommer även två exklusiva brev. Det första är från Coltfabriken som beskriver revolvern som en 44-40 kalibers single-actions armérevolver vid leveransen till New York den 24:de oktober 1882; och ett exklusivt brev från specialisten på skjutvapen Greg Martin, i vilket han bekräftar att han erhållit revolvern från William Codys systers, Julie Codys, personliga samling.

RIA har blivit ett framstående auktionshus för skjutvapen också på grund av att man är övertygad om att en välinformerad kund är fundamentalt viktigt. RIA hjälper också samlare från Skandinavien och andra länder att förena sig.

Hela samlingen kan ses online på Rock Island Auction Companys webbsida.

Share